DANH MỤC

Tour du lịch Miền Nam - Du lich Mien Nam khoi hanh tu ha noi

Tour Miền Nam

»

Đất nước ta đã từng bị đô hộ dưới ách thống trị của Thực dân, phát xít hàng ngàn năm, khi mà miền Bắc được giải phòng năm 1954 thì miền Nam vẫn còn chìm trong bom đạn khói lửa của quân thù. Mãi đến năm 1975 miền Nam mới hoàn toàn được giải phóng, đất nước ta hoàn toàn độc lập thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội được đẩy mạnh. Ngày nay, con người ta đang có xu hướng du lịch vào trong. Tour Miền Nam của Hà Nội Fairtours sẽ đưa quý khách đến thăm các danh cảnh nổi tiếng của miền Nam và thưởng thức những món đặc sản của những vùng đất này. Cảm nhận được sự mên khách của con người miền Nam